نکات قابل توجه نویسندگان مقاله در نشریه علمی "فضای زیست"

 

 • لازم است نویسندگان گرامی، مقاله را دقیقا مطابق شیوه‌نامه مجله فضای زیست، درج‌شده در سایت نشریه و در بخش راهنمای نویسندگان تنظیم نمایند.

http://lsj.qiau.ac.ir/journal/authors.note                                                                                                                                                                

 • منابع فارسی در ارجاع درون‌متنی به فارسی ارجاع داده شوند و منابع انگلیسی به انگلیسی ارجاع داده شوند و برای دیگر زبان‌ها هم متن نقل‌قول به فارسی و ارجاع درون متنی به همان زبان بیاید؛ در مجموع در ارجاع درون‌متنی، متن نقل قول به فارسی بیاید و ارجاع درون متنی به زبان منبع اصلی بیاید.
 • در ارجاع‌دهی درون متنی ترجیحا به شماره صفحه یا صفحات اشاره شود.
 • نقل قول‌های مستقیم در "داخل گیومه" قرار گیرند (نقل قول‌هایی که به‌طور دقیق مطابق متن اصلی می‌آیند) و نقل‌قول‌های غیرمستقیم (نقل قول‌هایی که با تغییری در متن اصلی یا برداشت نویسنده از موضوع مطرح می‌شوند) بدون گیومه و با ذکر ارجاع مطرح شوند.
 • تمام تصاویر با ذکر دقیق ارجاع معرفی شوند و برای همه تصاویر؛ شماره، عنوان و ارجاع در زیر تصویر نوشته شود. (لازم به ذکر است معرفی مرجع تصویر برای رعایت امانت‌داری در پژوهش بسیار حائز اهمیت است و در مواردی که از سایت‌های اینترنتی تصاویر برداشت شده‌اند، مطابق شیوه‌نامه نشریه و با مخفف URL 1, URL 2, URL 3, … در متن اصلی و معرفی کامل URL در فهرست منابع صورت گیرد.)
 • به شماره تمام تصویرها در متن مقاله و در بخش مرتبط با آن اشاره شود (اگر تصویر در داخل جدول باشد، نیازی نیست به‌طور مجزا به شماره‌اش داخل متن اشاره شود بلکه اشاره به شماره جدول در داخل متن مقاله کفایت می‌کند).
 • کیفیت تصاویر خوب (پیشنهاد Dpi 300) باشد، در مواردی که کیفیت تصویر مناسب نیست با استفاده از نرم‌افزار فتوشاپ، ویرایش‌های لازم روی تصویر صورت گیرد.
 • به شماره تمام جدول‌ها، مدل‌ها و نمودارها در متن مقاله و در بخش مرتبط با آن اشاره شود.
 •  در فایل جداگانه‌ای موارد ذیل به انگلیسی ارائه شوند:
  •     عنوان مقاله، نام و وابستگی نویسندگان، چکیده مبسوط با 700 واژه، واژگان کلیدی، فهرست منابع
  •    (چکیده فارسی 700 کلمه‌ای نیز به‌طور مجزا ارسال شود.)
 • فرم تعهدنامه نویسندگان برای انتشار مقاله و رعایت اصول اخلاقی در نگارش مقاله در خصوص اصالت مقاله، رعایت اصول علمی و اخلاقی پژوهش، رعایت دقیق امانت‌داری در پژوهش، عدم ارسال و چاپ مقاله در نشریه، کتاب و تارنماهای دیگر (داخلی و خارجی) با درج امضای نویسنده مسئول و دیگر نویسندگان ارسال شود (فایل تعهدنامه نویسندگان از سایت نشریه قابل دریافت است). 
 • در مواردی که برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار یا نرم‌افزارهایی استفاده شده است در تمام قسمت‌های مقاله به ورژن نرم‌افزار اشاره شود.
 • به رعایت نیم‌فاصله (نیم‌اسپیس) در نگارش مقاله توجه شود به‌عنوان مثال؛
  •   خانه ها به این شکل نوشته شود: خانه‌ها
  •   می شود به این شکل نوشته شود: می‌شود
  •   هویت بخشی به این شکل نوشته شود: هویت‌بخشی
  •   کیفیت بخشی به این شکل نوشته شود: کیفیت‌بخشی
  •   ارجاع دهی به این شکل نوشته شود: ارجاع‌دهی
 • در نگارش متن، آئین نگارش مدنظر قرار داده شود، کلمات با شیوه صحیح نگاشته شوند، استفاده مناسب از علائم، نقطه، ویرگول، دونقطه، نقطه‌ویرگول و ... صورت گیرد.
 • ویرایش ادبی متن مقالات توسط نویسندگان صورت گیرد، فعل‌ها در نگارش متن مقاله، سوم شخص یا مجهول باشند و از اول شخص مفرد یا جمع استفاده نشود.
 • مطابقت بین فعل و فاعل در متن مقاله صورت گیرد برای فاعل مفرد، فعل مفرد و برای فاعل جمع، فعل جمع استفاده شود.
 • از کلمات فارسی در نگارش متن استفاده شود و کلمات عربی با واژگان فارسی جایگزین شوند.
 • یِ کسره، تنوین، همزه، تشدید و ... حذف شوند.
 • ارسال فایل تصاویر، جدول‌ها، نمودارها، مدل‌ها و ... در قالب فایل Jpg و Word و به‌صورت مجزا و با قابلیت ویرایش متن و با کیفیت مناسب صورت پذیرد.
 • مطابقت دقیقی بین منابع درون متنی و منابع پایانی و همچنین برعکس صورت پذیرد؛ به تمام منابع معرفی‌شده در فهرست منابع، در متن مقاله ارجاع داده شود و منابع تمام ارجاعات درون متنی، در فهرست منابع معرفی شوند.
 • فرمت فهرست منابع؛ فارسی، انگلیسی و سایت‌های اینترنتی مطابق شیوه‌نامه مجله، دقیق تنظیم شود.
 • سایت‌های اینترنتی در فهرست منابع به شکل هایپرلینک (Select Hyperlink) تعریف شوند.
 • تنظیم چکیده فارسی دقیقا در 300 کلمه
 • تنظیم چکیده مبسوط انگلیسی دقیقا در 700 کلمه
 • مقاله در دو قالب چاپ می‌شود:
  •  مقاله فارسی: شامل کل ساختار مقاله، که در انتها نیز فهرست منابع قرار می‌گیرد (که منابع فارسی به فارسی و منابع انگلیسی به انگلیسی معرفی می‌شوند).
  •  چکیده مقاله به انگلیسی: شامل عنوان و نام نویسندگان به انگلیسی، چکیده مبسوط 700 کلمه‌ای به انگلیسی، فهرست منابع به انگلیسی (که در این قسمت همه منابع به انگلیسی ترجمه می‌شوند و منابع فارسی هم به انگلیسی ترجمه می‌شوند و لازم است دقت لازم در ترجمه صحیح صورت گیرد و از پشت جلد کتاب ترجمه دقیق اسامی، نام کتاب و انتشارات برداشت شود، از سایت کتابخانه ملی ایران هم با تنظیم گزینه تبدیل سایت به انگلیسی و جستجوی عنوان کتاب، این امکان‌ فراهم است و در خصوص مقالات از سایت مجله یا سایت‌هایی با نمایه‌‌های معتبر استفاده شود).