تماس با ما

آدرس: قزوین، بلوار نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، کدپستی:  15195-34199

ایمیل نشریه:                                                             lifespacejournal@gmail.com       ,       lsj@qiau.ac.ir  

شماره تماس:  02833682976


CAPTCHA Image