راهنمای نویسندگان

 

راهنمای نگارش و شرایط ارسال مقالات علمی در نشریه "فضای زیست"

 

 

 

                     توضیحات عمومی

-    نشریه "فضای زیست" به بررسی مبانی، جریان‌ها و رویدادهای مرتبط با فضای زیست انسان در حوزه مطالعات معماری، شهری و پژوهش‌های بین‌رشته‌ای هنر می‌پردازد و در نظر دارد تا متناسب با زمینه تخصصی خود در مورد اهمیت آگاهی از معنا و ماهیت فضای زیست انسان به انتشار دستاوردها و نتایج پژوهش‌ها و تجارب علمی در این زمینه اهتمام ورزد.

-    مقاله فقط ازطریق تارنمای نشریه دریافت و بررسی می‌شود. بنابراین، نویسنده (نویسندگان) مقاله می‌بایست با مراجعه به تارنمای نشریه مقاله خود را بارگذاری و ثبت کنند.

-    مقاله باید حاصل تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد، در نشریه داخلی و خارجی دیگری منتشر نشده باشد و مادامی که داوری آن در این مجله به پایان نرسیده است، به مجله دیگری ارسال نشود.

-      سردبیر، مدیر مسئول، هیئت ‌تحریریه نشریه و داوران مقاله‌ها‌ در پذیرش، اصلاح محتوا و رد‌ مقاله‌‌ها اختیار دارند.

-      مسئولیت و صحت مطالب مطرح‌شده در مقاله‌ بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.

-      مقالات دریافتی به هیچ وجه بازگردانده نخواهند شد.

 

           مشخصات نویسندگان مقاله

-  مشخصات کامل نگارندگان در یک فایل مستقل با نام مشخصات نگارندگان (مجزا از فایل اصلی مقاله) شامل نام  و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، عنوان (رتبه علمی)، آدرس، شماره تماس و رایانامه (Email) نویسنده (نویسندگان) به فارسی و انگلیسی و فقط شامل عنوان مقاله باشد. چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله نیز در صفحه اول درج گردد. فایل اصلی مقاله باید بدون نام و مشخصات نویسنده (نویسندگان) باشد.

 

- نویسندگان مقاله می‌بایست آدرس وابستگی سازمانی خود را در مقاله به صورت ذیل ارائه نمایند:

گروه ...، دانشکده....، واحد ...، دانشگاه....، نام شهر...، ایران.

 

 

- نویسنده مسئول مقاله‌هایی که بیش‌تر‌ از یک نویسنده دارند مشخص شود.

 

 

 

         •   مشخصات کلی مقاله

در ارائه مقاله، رعایت قوانین نگارش نشریه برای تمامی نویسندگان الزامی است و مقالاتی که بدون نگارش صحیح و رعایت موارد لازم ارسال می‌گردند در بررسی قرار نمی‌گیرند.

-      متن مقاله، بدون مشخصات نویسندگان، در نرم‌افزار Word 2007 و در قطع A4 نوشته شود.

-    مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، بدنه تحقیق شامل موضوعات مختلف، روش تحقیق، بحث، نتیجه‌گیری، پی‌نوشت و فهرست منابع باشد.

-    حجم مقاله (با احتساب تمام بخش‌‌های مقاله) باید بین 5000 تا 10000 کلمه در 15 تا 20 صفحه باشد. با قلم B Nazanin  به اندازه 13 و در مورد واژگان انگلیسی با قلم Times News Roman  به اندازه 11 و فاصله خطوط 1 سانتی‌متر نگارش شود.

 

 

-      نوع و اندازه قلم نگارش در سایر موارد مطابق جدول ذیل است:

عنوان بخش

نوع قلم

اندازه

عنوان مقاله

B Nazanin

16 Bold

نام و عنوان نویسندگان

B Nazanin

Bold 14

عنوان بخش

B Nazanin

Bold 14

زیر بخش

B Nazanin

Bold 13

متن چکیده

B Nazanin

13

متن مقاله

B Nazanin

13

کلمات لاتین

Times News Roman

11

زیرنویس شکل، نمودار و تصویر

B Nazanin

Bold 10

سرنویس جدول

B Nazanin

Bold 10

پی‌نوشت فارسی و لاتین

B Nazanin/ Times News Roman

10

منابع فارسی

B Nazanin

12

منابع لاتین

Times News Roman

11

 

-    مقالات باید شامل چکیده فارسی و انگلیسی باشند. چکیده فارسی می‌بایست تصویری کلی از مقاله را در 300 واژه در اختیار خواننده قرار دهد و شامل بیان مسئله، هدف، فرضیه، متغیرهای پژوهش، چگونگی پژوهش، روش تحقیق، یافته­‌ها و نتیجه باشد. در چکیده انگلیسی نیز موارد یادشده به صورت مبسوط در 700 کلمه ارائه شود. چکیده فارسی و انگلیسی باید در صفحه‌ای جداگانه نوشته شوند. در صفحه چکیده انگلیسی، عنوان مقاله و واژگان کلیدی نیز به انگلیسی ترجمه شوند. لازم به ذکر است تا جای ممکن از ارجاع‌دهی در چکیده خودداری شود. با این وجود در صورت لزوم نام نویسنده و سال در داخل متن ارائه شود.

-      واژگان کلیدی مقاله بین 4 تا 6 کلمه و بعد از چکیده نوشته شوند.

-      مقدمه مقاله، شامل بیان مسئله و ضرورت‌ تحقیق، هدف پژوهش و معرفی کلی مقاله باشد.

-    نتیجه مقاله می‌بایست به صورتی روشن و منطقی به سوالات یا فرضیات پژوهش پاسخ داده و ارائه‌کننده یافته‌های تحقیق باشد.

-    بخش‌های مختلف مقاله باید دارای شماره مجزا باشند. عنوان هر بخش اصلی و بخش‌های فرعی باید از یکدیگر جدا و سیاه (Bold) نوشته شوند و با شماره‌گذاری تعیین، مرتب و متمایز شوند.

-    معادل لاتین واژه­‌های تخصصی مهم باید در متن به ترتیب شماره‌گذاری شده و با قلم Times New Roman در اندازه 10، در انتهای مقاله و بعد از نتیجه‌گیری به صورت پی‌نوشت درج شود.

-      یادداشت­ها و اختصارات ناآشنا به صورت پی‌نوشت تنظیم شود.

-    در صورتی که نویسنده یا نویسندگان قصد تشکر و قدردانی از افرادی را داشته و یا در نگارش مقاله از منابع مالی نهادها و سازمان‌ها استفاده کرده‌­اند می‌بایست پیش از پی‌نوشت به این مطلب اشاره نمایند.

-    فهرست منابع به ترتیب الفبای نام نویسندگان در انتهای مقاله به تفکیک فارسی و انگلیسی و سایرمنابع تنظیم شود.

-      ترجمه فهرست منابع به انگلیسی نیز در انتهای مقاله ارائه شود.

-     تصویرها، نگاره‌ها، جداول و غیره با کیفیت مناسب تهیه شوند (عکس‌ها به صورت JPEG ارائه شوند و کیفیت آن ها کمتر از Dpi 300 نباشد)، دارای شماره و توضیح باشند و شماره هر یک از آن‌ها در داخل متن ارجاع داده شود. درصورتی‌که جدول‌ها، نمودارها، تصویرها و ... از منابع دیگر اخذ شده باشند، حتما نشانی منبع آن‌ها بیان شود (در فهرست منابع نیز ماخذ مربوط ذکر شود). عنوان تمامی جداول در بالا به صورت سرنویس و عنوان تصاویر، نقشه‌ها و نمودارها در پایین آن‌ها به صورت زیرنویس قید شود.

 

                                جدول1. عنوان جدول (نام‌خانوادگی نویسنده، سال، صفحه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              نمودار 1. عنوان نمودار (نام‌خانوادگی نویسنده، سال، صفحه)

                                تصویر 1. عنوان تصویر (نام‌خانوادگی نویسنده، سال، صفحه)

                                نقشه 1. عنوان نقشه (نام‌خانوادگی نویسنده، سال، صفحه)

 

 

-    اطلاعات کتاب‌شناسی در مورد مقالات، کتاب‌ها، گزارش‌ها و سایر مراجع در فایل راهنمای استناددهی توضیح داده شده‌است:   

              راهنمای استناددهی

              نقل‌قول‌ها

-    متن نقل‌قول‌های مستقیم در گیومه درج شود و متن نقل‌قول‌های غیرمستقیم (نقلِ مضمون سخن) در گیومه نوشته نشود.

-    منبع تمامی نقل‌قول‌های مستقیم و غیرمستقیم باید معتبر باشد و به‌هیچ‌وجه از منابع نامعتبر نقل‌قولی صورت نگیرد.

 

               روش استناددهی در متن مقاله

-    به‌طور‌کلی، اجزای نشانی درون‌متنی منبع نقل‌قول‌های مستقیم و غیرمستقیم، به‌ترتیب، عبارت است از: نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره صفحه.

-      تمام ارجاعات درون متنی می‌باست در فهرست مراجع ذکر شود.

-      نشانی درون‌متنی منبع نقل‌قول‌های مستقیم و غیرمستقیم یا پس‌از متن نقل‌قول‌ها یا پیش‌ از متن نقل‌قول‌ها و پس‌ از نام صاحب نقل‌قول درج شود.

-      مثال: ارجاع درون متنی پس از متن نقل قول: "متن نقل قول"(نام خانوادگی نویسنده، سال، صفحه)

-    مثال: ارجاع درون متنی پیش از متن نقل قول: نام خانوادگی نویسنده(سال، صفحه) بیان می‌دارد: "متن نقل قول"

-      ارجاع درون متنی استناد به کتاب با یک نویسنده: (نام خانوادگی نویسنده، سال، صفحه)

(کیانی، 1393، 47)

(Norberg-Schulz, 1980, 5)  

-    ارجاع درون متنی استناد به کتاب با دو نویسنده: (نام خانوادگی نویسنده اول و نام خانوادگی نویسنده دوم، سال، صفحه)

(هیل و گرابار، 1386، 64)

(Martin & Ringham, 2000, 118)

-    ارجاع درون متنی استناد به کتاب با سه نویسنده: (نام خانوادگی نویسنده اول و نام خانوادگی نویسنده دوم و نام خانوادگی نویسنده سوم، سال، صفحه)

-      ارجاع درون متنی استناد به کتاب با بیش از سه نویسنده: (نام خانوادگی نویسنده اول و دیگران، سال، صفحه)

(قریب و دیگران، 1363، 47)

(Bentley et al., 1985, 14)

-      ارجاع درون متنی در صورت اشاره به فصلی خاص از یک کتاب: (نام خانوادگی نویسنده، سال، ف)

(احمدی، 1385، ف3)

(Adams & Adams, 1886, chap. 3)

-      ارجاع درون متنی در صورت نامشخص بودن سال انتشار: (نام خانوادگی نویسنده، بی‌تا)

(نظامی گنجوی، بی‌تا)

(Whitman, n.d.)

 

-      ارجاع درون متنی به منبع فاقد پدیدآورنده: ("عنوان اثر"،  سال انتشار)

("حدود العالم من المشرق الی المغرب"،  372 ق)

(Merriam-Webster's Collegiate Dictionary", 2002")

 

ارجاع درون متنی به مصاحبه، گفتگو و نامه: (ارتباط و گفتگوی شخصی، روز ماه و سال انجام گفتگو)

(گفتگوی شخصی، 15 اردیبهشت 1385)

(Personal Communication, April 17, 2018)

 

-    ارجاع درون متنی در استناد به چند اثر: (نام خانوادگی نویسنده، سال؛ نام خانوادگی نویسنده، سال)/ نام خانوادگی نویسندگان مختلف با نقطه ویرگول از یکدیگر مجزا می‌شوند.

(باشلار، 1397؛ پالاسما، 1395؛ نوربرگ-شولتز، 1391).

 (Eco, 1978 ; Peirce, 1991 ; Sebeok, 2001)

 

-    ارجاع درون متنی در استناد به منابع الکترونیکی بدون نویسنده: به ترتیب استفاده در متن مقاله به صورت (URL 2) و (URL 1)

-      ارجاع درون متنی در استناد به منابع الکترونیکی با نویسنده مشخص: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار)

(حسینی، 1385)

(Rénier, 2008)

 

               روش استناددهی در فهرست منابع

-    فهرست منابع به ترتیب الفبای نام نویسندگان در انتهای مقاله به تفکیک فارسی و انگلیسی و سایرمنابع تنظیم شود.

-    در صورتی که در متن مقاله به چند اثر از یک نویسنده استناد شده باشد، در فهرست منابع، نام و نام‌خانوادگی نویسنده، در تمامی موارد، به‌طور کامل نوشته می‌شود. (توجه شود که به جای آن خط یا نقطه چین به کار نرود).

-       حرف اول کلمات لاتین در فهرست منابع با حرف بزرگ (Capital letter) نگارش شود.

 

-      استناد به کتاب با یک نویسنده:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب به صورت ایتالیک و بُلد. محل انتشار: انتشارات.

کیانی، مصطفی. (1393). معماری دوره پهلوی اول. تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.

Norberg-Schulz, Christian. (1980). Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. Italy: Rizzoli.

 

-      استناد به کتاب با دو نویسنده:

نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول و نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم. (سال انتشار). عنوان کتاب به صورت ایتالیک و بُلد. محل انتشار: انتشارات.

آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد. (1372). اسطوره زندگی زردشت. تهران: نشر چشمه.

 

Groat, Linda. & Wang, David. (2002). ‎Architectural Research Methods. (1st ed.). ‎New York: ‎John Wiley and sons.

 

-      استناد به کتاب با سه نویسنده:

نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول و نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم و نام خانوادگی نویسنده سوم، نام نویسنده سوم. (سال انتشار). عنوان کتاب به صورت ایتالیک و بُلد. محل انتشار: انتشارات.

 

بورچ، کریستین و پالاسما، یوهانی و بومه، گرونت. (1396). اتمسفر معمارانه. ترجمه: مرتضی ‌نیک‌فطرت. تهران: کتاب فکر نو.

 

Holl, Steven&  Pallasmaa, Juhani&  Pérez Gómez, Alberto. (2006). Questions of Perception: Phenomenology of Architecture. Japan: William Stout.

 

 

-      استناد به کتاب با بیش از سه نویسنده تا شش نویسنده:

نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول و نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم و نام خانوادگی نویسنده سوم، نام نویسنده سوم و نام خانوادگی نویسنده چهارم، نام نویسنده چهارم و نام خانوادگی نویسنده پنجم، نام نویسنده پنجم و نام خانوادگی نویسنده ششم، نام نویسنده ششم. (سال انتشار). عنوان کتاب به صورت ایتالیک و بُلد. محل انتشار: انتشارات.

قریب، عبدالعظیم و بهار(ملک‌الشعرا)، محمد تقی و فروزانفر، بدیع‌الزمان و همایی، جلال و یاسمی، رشید. (1363). دستور زبان فارسی: پنج استاد. تهران: انتشارات کتابفروشی مرکزی.

Gilovich, Tom & Keltner, Dacher & Chen, Serena & Nisbett, Richard E. (2018). Social Psychology.( 5th ed.). New York: W. W. Norton Company.

 

-      استناد به کتاب ترجمه شده:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب به صورت ایتالیک و بُلد. ترجمه: نام و نام خانوادگی مترجم. محل انتشار: انتشارات. (سال انتشار اثر اصلی).

باشلار، گاستن. (1397). بوطیقای فضا. ترجمه: مریم کمالی و محمد شیربچه. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان. (1994).

Merleau-Ponty, Maurice. (2005). Phenomenology of  Perception. (Colin Smith,Trans.). London & New York: Routledge. (Original Work Published 1945). Paris: Gallimard.

 

-      استناد به کتاب با پدیدآورنده سازمانی:

نام سازمان. (سال انتشار). عنوان اثر به صورت ایتالیک و بُلد. محل انتشار: نام سازمان پدیدآورنده.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. (1380). فهرست نسخه‌های خطی فارسی و عربی کتابخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

International Council of Museums. (1976). Natural History Museum in Aisa: Report and Recommendations. New Dehli: ICOM Regional Agency in Asia.

 

-      استناد به مقاله‌ای از مجموعه مقالات منتشر شده در کنفرانس یا هم‌اندیشی یا فصلی از کتاب:

نام خانوادگی نویسنده مقاله/ فصل، نام نویسنده مقاله/ فصل. (نام نویسندگان دیگر در صورت وجود). (سال انتشار). عنوان مقاله به شکل ایتالیک و بُلد/ فصل حرف اضافه "در" نام و نام‌ خانوادگی پدیدآورندگان اصلی اثر. (ویراستاران/گردآورندگان). عنوان کتاب به شکل ایتالیک و بُلد. شرح ویرایش. (شماره مقاله/ فصل، صفحات مقاله/ فصل در کتاب). محل انتشار: انتشارات.

سجودی، فرزان. (1387). مسئله روش در نشانه‌شناسی: از روش‌شناسی اثبات‌گرا (پوزیتیویستی) تا روش‌شناسی پیدایشی در فرهاد ساسانی. (گردآورنده). مقالات سومین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی هنر. سومین هم اندیشی نشانه‌شناسی هنر اصفهان در اصفهان. سوم اسفند 1384، (ص114-91). تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران.

Pearson, Charls. (2015). The Semiotic Paradigm View of Theoretical Semiotics In Peter Pericles Trifonas (Ed.). International Handbook of Semiotics. (Chap. 5, pp. 135-180). Dordrecht: Springer Netherlands.

 

 

 

-      استناد به مقاله نشریه:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (نام نویسندگان دیگر در صورت وجود). (سال انتشار). عنوان مقاله به شکل ایتالیک و بُلد. عنوان نشریه به صورت ایتالیک، دوره(شماره)، شماره صفحات مقاله.

غفاری، علی. (1373). سازمان‌های فضایی در معماری شهرهای سنتی ایران. صفه، 4(4-3)، 37-26.

Houston, Christopher. (2013). Anthropology, Autonomy and the Art of Cultural Revolution.Anthropological Theory, 12(3), 252-270.

 

-      استناد به مقاله ترجمه شده:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (نام نویسندگان دیگر در صورت وجود). (سال انتشار). عنوان مقاله به شکل ایتالیک و بُلد، ترجمه: نام و نام خانوادگی مترجم. عنوان نشریه به صورت ایتالیک، دوره(شماره)، شماره صفحات مقاله.

سیمون، دیوید. (1394). پدیدارشناسی، مکان، محیط و معماری؛ معتبر بودن پژوهش پدیدارشناختی.ترجمه: زهرا نجفی. اطلاعات حکمت و معرفت، 10(6)، 48-46.

 

-      استناد به پایان‌ نامه:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (تاریخ دفاع). عنوان پایان نامه به صورت ایتالیک و بُلد، نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام و نام خانوادگی استاد مشاور، نام دانشگاه، نام شهر.

قیومی بیدهندی، مهرداد. (1386). آداب جست‌و‌جوی تاریخ معماری ایران در متون فارسی، با تکیه بر متون نثر سده‌های نخست. استاد راهنما: هادی ندیمی، استاد مشاور: مهدی حجت، پایان نامه دکتری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

 

Berinde, Ruxandra. (2016). Moving Images of HOME: Tracing an Architectural Phenomenography through the Films of Ingmar Bergman and Andrei Tarkovsky. Supervisors: Renata Tyszczuk & Stephen Walker, Ph.D. Thesis, The University of Sheffield, School of Architecture, England: Sheffield.

 

 

استناد به منابع اینترنتی: در صورتی استفاده از  مقاله نشریه یا کتاب در مقاله، به صورت الکترونیک (E-Book) یا از منابع اینترنتی، باید منبع دریافت و تاریخ بازیابی منبع مشخص شود.

-      استناد منابع الکترونیکی بدون نویسنده:

URL1: عنوان سایت. (تاریخ نشر). عنوان مطلب به شکل ایتالیک و بُلد. کلمه بازیابی شده یا Retrieved ماه، روز، سال، حرف اضافه "از" یا”from”  نشانی دسترسی.

URL1: Science Museum. (2018). Standardising Time:Railways and the Electric Telegraph.Retrieved September 25, 2020, from https://www.sciencemuseum.org.uk/objects-and-stories/standardising-time-railways-and-electric-telegraph.

-      استناد منابع الکترونیکی با نویسنده:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (نام نویسندگان دیگر در صورت وجود). (تاریخ نشر). عنوان مطلب به شکل ایتالیک و بُلد. کلمه بازیابی شده یا Retrieved ماه روز، سال، حرف اضافه "از" یا"from"  نشانی دسترسی.

Rénier, Alain. (2008). Les Espaces Opérateurs de la Sémiosis Architecturale. Retrieved September 19, 2019, from https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/2939.

 

 

-      استناد به نسخه الکترونیکی مقاله:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (نام نویسندگان دیگر در صورت وجود). (سال انتشار). عنوان مقاله به صورت ایتالیک و بُلد. عنوان نشریه به صورت ایتالیک، دوره(شماره)، شماره صفحات مقاله در نشریه. کلمه بازیابی شده یا Retrieved ماه روز، سال، حرف اضافه "از" یا"from"  نشانی دسترسی.

 

ستوده، منوچهر. (1381). نقشه مازندران و سواحل بحر خزر.اثر، (34-33)، 357-358. بازیابی شده در3 بهمن، 1399، از http://ensani.ir/file/download/article/20120329104011-2082-99.pdf

Turner, Bryan Stanley. (2016). Max Weber and the Sociology of Religion. Revue Internationale de Philosophie, 276(2), 141-150. Retrieved September 19, 2020, from https://www.cairn.info/revue-internationale-de-philosophie-2016-2-page-141.htm.

 

 

                   توضیحات تکمیلی

     لازم است نویسندگان گرامی، مقاله را دقیقا مطابق شیوه‌نامه مجله فضای زیست، درج‌شده در سایت نشریه و در بخش راهنمای نویسندگان تنظیم و به نکات قابل توجه نویسندگان مقاله توجه لازم را مبذول نمایند.

 -در صورتی که به چند منبع از یک نویسنده ارجاع داده شود، در فهرست منابع مقاله، نام نویسنده به صورت کامل برای هر منبع تکرار شود و از علامت‌هایی مانند (----) یا(_____) یا(//) و ... استفاده نشود.

-در صورت تکرار مطلبی از یک منبع در متن مقاله، ارجاع درون متنی آن به صورت کامل نوشته شود و از کاربرد واژه (همان) پرهیز شود.
- لازم است نویسنده/ نویسندگان فرم موافقت نامه و تعهدنامه انتشار مقاله و فرم تعارض منافع  را مطالعه نموده و پس از تایید و امضای تمامی نویسندگان، فرم‌ها را به همراه فایل اصل مقاله، در سامانه نشریه بارگذاری نمایند.