درباره نشریه

نشریه فضای زیست دارای مجوز انتشار از اداره کل پژوهش و تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و هنر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 21310/ص/99  به تاریخ 26/05/1399 است که بر اساس مصوبه هفتمین جلسه کمیسیون انتشارات و اسناد علمی شورای عالی پژوهش به تاریخ 22/02/1399 منتشر می‌شود.

حوزه تخصصی نشریه در زمینه فضای زیست انسان در قالب فضاهای معماری و شهری است:

- تلاش در راستای مطالعات تاریخی، هنری، انسان‌شناختی و جامعه‌شناختی فضای زیست انسان در عرصه معماری، شهرسازی و معماری منظر در ایران و جهان

- فراهم آوردن بستری جهت مطالعات بین رشته‌ای در خصوص ارتباط فضای زیست انسان با عرصه‌های مختلف هنری (هنرهای تجسمی و کاربردی)

- ایجاد ارتباط میان فضای سکونت و زیست انسان در عرصه‌های عمومی (فضاهای شهری) و خصوصی (معماری ساختمان)

- گسترش محدوده مطالعات صورت گرفته در خصوص فضا در حوزه معماری (معماری ساختمان و معماری شهری)، طراحی و برنامه‌ریزی شهری، معماری منظر و هنر

- بیان یافته‌های پژوهشی در زمینه اثرگذاری عوامل طبیعی، فرهنگی، قومی، اجتماعی و تاریخی در آفرینش فضای زیست انسان

- توسعه دانش و آگاهی در خصوص رابطه متقابل میان انسان، تجارب و ادراکات او در مواجهه با فضای زیست خود