نویسنده = فرزانه اسدی ملک جهان
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی هویت شهر در معماری و عکاسی دوره پهلوی اول

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 139-157

مریم مولایی؛ حسین صفری؛ فرزانه اسدی ملک جهان