شماره‌های پیشین نشریه

                                        آمار

تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 8
تعداد نویسندگان 38
تعداد مشاهده مقاله 4,195
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2,419
نسبت مشاهده بر مقاله 524.38
نسبت دریافت فایل بر مقاله 302.38
تعداد مقالات ارسال شده 68
تعداد مقالات رد شده 34
تعداد مقالات پذیرفته شده 16
زمان پذیرش (روز) 90
تعداد داوران 44

نشریه "فضای زیست" به بررسی مبانی، جریان‌ها و رویدادهای مرتبط با فضای زیست انسان در حوزه مطالعات معماری، شهری و پژوهش‌های بین‌رشته‌ای هنر می‌پردازد و در نظر دارد تا متناسب با زمینه تخصصی خود در مورد اهمیت آگاهی از معنا و ماهیت فضای زیست انسان به انتشار دستاوردها و نتایج پژوهش‌ها و تجارب علمی در این زمینه اهتمام ورزد. بدین‌ترتیب "فضای زیست" می‌تواند نمود و چشم‌اندازی از تمامی فضاهایی باشد که به واقعیتی از حضور و زیستن آدمی موجودیت می‌بخشند و تلاش دارد فضاها را در ارتباط با انسان و ژرفای سکنی گزیدن او مورد مداقه قرار دهد و بر این اساس در مسیر ارتقای کیفی زیستن، حضور و سکونت انسان در فضا قدم بردارد.

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400 

4. سیر تغییرات الگوی قطعات تفکیکی اراضی شهر خمام

صفحه 69-89

علی صمیمی شارمی؛ نوید سعیدی رضوانی؛ زهره داودپور؛ مریم خستو


7. مطالعه تطبیقی هویت شهر در معماری و عکاسی دوره پهلوی اول

صفحه 139-157

مریم مولایی؛ حسین صفری؛ فرزانه اسدی ملک جهان


ابر واژگان