شماره‌های پیشین نشریه

                                        آمار

تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 16
تعداد نویسندگان 38
تعداد مشاهده مقاله 5,689
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4,133
نسبت مشاهده بر مقاله 355.56
نسبت دریافت فایل بر مقاله 258.31
تعداد مقالات ارسال شده 68
تعداد مقالات رد شده 34
تعداد مقالات پذیرفته شده 16
زمان پذیرش (روز) 90
تعداد داوران 74

نشریه "فضای زیست" به بررسی مبانی، جریان‌ها و رویدادهای مرتبط با فضای زیست انسان در حوزه مطالعات معماری، شهری و پژوهش‌های بین‌رشته‌ای هنر می‌پردازد و در نظر دارد تا متناسب با زمینه تخصصی خود در مورد اهمیت آگاهی از معنا و ماهیت فضای زیست انسان به انتشار دستاوردها و نتایج پژوهش‌ها و تجارب علمی در این زمینه اهتمام ورزد. بدین‌ترتیب "فضای زیست" می‌تواند نمود و چشم‌اندازی از تمامی فضاهایی باشد که به واقعیتی از حضور و زیستن آدمی موجودیت می‌بخشند و تلاش دارد فضاها را در ارتباط با انسان و ژرفای سکنی گزیدن او مورد مداقه قرار دهد و بر این اساس در مسیر ارتقای کیفی زیستن، حضور و سکونت انسان در فضا قدم بردارد.

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-172 

تبیین مدل مفهومی ادراک بر اساس هم‌افزایی مناظر چندحسی در بازار سنتی کرمان

صفحه 79-100

فاطمه خواجه حسنی؛ مهدیه معینی؛ آژنگ بقایی؛ رضا افهمی


ابر واژگان